ناهید دومین سیاره‌ی سامانه‌ی خورشیدیه. ناهید بعد از خورشید و ماه، سومین شی‌ درخشان آسمان است. برای همین رومی‌ها اون رو به اسم الهه زیبایی و عشق، ونوس نام‌گذاری کرده‌اند. ناهید از نظر اندازه ششمین سیاره‌ی بزرگ سامانه‌ی خورشیدیه و فقط مقداری از زمین ما کوچک‌تره. این سیاره به خواهر زمین معروف است. ناهید هیچ ماهی ندارد و هر ۲۴۳ روز یک‌بار به دور خودش می‌چرخد.

در ناهید زندگی وجود ندارد چون ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد حرارت دارد. اتمسفر این سیاره دی اکسید کربن خیلی زیادی داره و همین باعث میشه که حرارت خورشید رو نگه داره. به این حالت اثر گلخانه‌ای میگن. روی زمین هم، وقتی که هوا آلوده میشه این حالت پیش میاد.

نام لاتین این سیاره ونوس و نام عربی آن زهره است.