اورانوس سومین سیاره‌ی بزرگ سامانه‌ی خورشیدیه. این سیاره ۳۰ ماه دارد.

رازآلودی این سیاره به خاطر کج بودن اونه. ستاره‌شناسان معتقدند که جسمی در اندازه‌‌ی یک سیاره به اورانوس برخورد کرده و آن را کج کرده است.

شیب این سیاره ۹۸ درجه است پس تغییرات فصلی عجیب و غریبی هم داره.

۸۴ سال طول می‌کشد تا این سیاره یک‌بار به دور خورشید بگرده یعنی یک قطب آن ۴۲ سال شب و قطب دیگر آن ۴۲ سال روزه!

ترکیبات اورانوس بین غول‌های گازی و سیارات خاکی است. هسته‌ی سنگی دارد که با گازهایی مانند هیدروژن، هلیوم و متان که در سطح آن دریایی خمیر‌مانند را تشکیل داده‌اند پوشانده شده است.

این سیاره حلقه‌هایی از غبار را به دور خودش دارد که باریک هستند و بین‌ آن‌ها فاصله وجود دارد.

گاز متان موجود در این سیاره باعث رنگ سبزآبی آن شده است.