زیباترین پدیده‌ی سامانه‌ی خوشیدی، حلقه‌های اطراف سیاره‌ی کیوان است. به خاطر این حلقه‌های زیبا، لقب جواهر سامانه‌ی خورشیدی را به کیوان داده‌اند. این حلقه‌ها در واقع ذرات کوچکی از غبار و مقداری یخ و سنگ هستند و با شکست نور خورشید رنگ‌های زیبایی را می‌سازند. قطر این حلقه ۲۷۰ هزار کیلومتره در حالی که قطر کره‌ی زمین ۱۲۷۴۲ کیلومتره!

کیوان یک غول گازیه. این سیاره هسته‌ی کوچک سنگی داره و گازهایی مثل هیدروژن، هلیوم، متان، سولفور، آمونیاک و بخار آب اطراف اون رو فرا گرفته اند.

این سیاره ۶۰ ماه دارد که یکی از آن‌ها تایتن است. دومین ماه بزرگ سامانه‌ی خورشیدی و تنها ماهیه که اتمسفر قابل توجهی دارد.

کیوان صد برابر زمین جرم دارد اما جرم اون پخش شده. در واقع اگر کیوان را در یک دریاچه‌ی بزرگ بیندازیم، مثل یک توپ بر روی آب شناور میشه.

نام لاتین این سیاره سترن و نام عربی آن زحل است.