پلوتو را زمانی به عنوان یکی از سیارات سامانه‌ی خورشیدی می‌شناختیم. در سال ۲۰۰۶ میلادی، ستاره‌شناسان به این نتیجه رسیدند که پلوتو مثل ۸ سیاره‌ی دیگه‌ی سامانه‌ی خورشیدی نیست و طبقه‌‌بندی اون رو به سیارات کوتوله تغییر دادند.

پلوتو بسیار کوچیکه و ماهی به نام شارون دارد که اندازه‌ی آن نصف خود پلوتو است. این دو جسم هر ۶.۵ روز یک‌بار به دور هم می‌گردند. چهار ماه کوچک نیز در اطراف پلوتو هستند که نام‌های آن‌ها هایدرا، نیکس، کربروس و استیکس است.

وقتی که پلوتو از خورشید دور می‌شود تاریک و یخ‌زده است. یخ این سیاره از نیتروژن، متان و منوکسید کربن ساخته شده است.

دانشمندان عقیده دارند که این سیاره‌ی کوتوله از پس‌مانده‌های مواد بقیه‌ی سیاره‌ها ساخته شده است.

مدار عجیب و غریب این سیاره‌ی کوتوله جوریه که گاهی از سیاره‌ی نپتون هم به خورشید نزدیک‌تر می‌شود! یعنی مدار سیاره‌ی نپتون را قطع می‌کند.