کهکشان راه شیری از ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ستاره و سیاره و گاز و غبار ساخته شده است.

در آسمان شب، کهکشان ما به شکل مه‌مانند و سفید دیده‌ می‌شود، به همین دلیل به اون راه شیری می‌گویند.

راه‌شیری شبیه یک دیسک مارپیچی که چهار بازوی اصلی و چند بازوی فرعی دارد.

ستاره‌شناسان عقیده دارند که در مرکز کهکشان ما سیاه‌چاله‌ای عظیم وجود دارد و بازوهای راه‌شیری در حال چرخیدن به دور آن هستند.

سامانه‌ی خورشیدی ما در بازویی کوچک به نام اوریون قرار دارد و هر ۲۲۵ تا ۲۵۰ میلیون سال به دور مرکز کهکشان می‌چرخه. به این بازه‌ی زمانی سال کهکشانی گفته می‌شود.