تیر نزدیک‌ترین سیاره به خورشید و کوچک‌ترین سیاره‌ی سامانه خورشیدی. تیر هر ۵۹ روز یکبار دور خودش می‌گرده یعنی هر شبانه‌روز در این سیاره ۵۹ روز طول میکشه. سیاره‌ی تیر هر ۸۸ روز یکبار هم به دور خورشید می‌گرده یعنی یک سال در تیر ۸۸ روز طول می‌کشه. در طول روز دما به بالاتر از ۴۳۰ درجه و در شب به ۱۸۰ درجه سانتیگراد زیر صفر می‌رسه. سطح سیاره‌ی تیر شباهت خیلی زیادی به کره‌ی ماه داره. هسته‌ی این سیاره از   آهن و سطح اون سنگیه . میدان مغناطیسی این سیاره یک صدم میدان مغناطیسی زمینه.

نام لاتین این سیاره مرکوری و نام عربی آن عطارد است.