زمین سیاره‌ی ماست و تنها سیاره‌ای در سامانه‌ی خورشیدیه که حیات در اون وجود داره.

اتمسفر زمین حرارت خورشید را حفظ می‌کند و ما را از اشعه‌های رادیواکتیو خورشید نجات می‌ده. اتمسفر زمین ۲۱ درصد اکسیژن دارد که برای حیات بر روی زمین لازمه.

۷۱ درصد از سطح کره‌ی زمین رو هم آب پوشونده به همین دلیل به زمین سیاره‌ی آبی می‌گویند. تمام حیات کره‌ی زمین  از عنصری به نام کربن درست شده که در سراسر پوسته‌ی زمین وجود دارد.

زمین، پنجمین سیاره‌ی بزرگ سامانه‌ی خورشیدیه و همین باعث شده تا نیروی جاذبه‌ی مناسبی داشته باشد.

زمین‌، هسته‌ای آهنی دارد که دور آن  آهن مذابه. این باعث میشه تا میدان مغناطیسی مناسبی داشته باشد تا ما را از اشعه‌های کیهانی و بادهای خورشیدی حفظ کنه.

زمین هر ۲۴ ساعت یک‌بار به دور خود و هر ۳۶۵ روز یک‌بار به دور خورشید می‌گردد.

نام لاتین این سیاره ارث و نام عربی آن ارض است.