سامانه خورشیدی
سامانه‌ی خورشیدی، خانه‌ی ما. در کهکشان است که در ۴.۵ میلیارد سال پیش از یک ابر بزرگ گاز و غبار که بیشتر هیدروژن و هلیوم بوده ساخته شده است.
در طول میلیون‌ها سال، جاذبه این ابر را متراکم کرده و توده‌هایی را به وجود آورده است. توده‌ی مرکزی براثر جاذبه دچار واکنش‌های هسته‌ای شده و آتش گرفته و خورشید ما را به وجود آورده است. توده‌های کوچک‌تر هم تبدیل به سیارات اطراف آن شده‌اند.
سامانه‌ی خورشیدی هشت سیاره دارد. چهار سیاره‌ی داخلی سیارات خاکی هستند. تیر یا مرکوری – ناهید یا ونوس – زمین یا ارث و بهرام یا مارس. چهار سیاره‌ی بیرونی سامانه‌ی خورشیدی غول‌های گازی هستند، یعنی بیشتر از گاز ساخته شده‌اند. هرمز یا ژوپیتر – کیوان یا سترن – اورانوس و نپتون
سامانه خورشیدی

سامانه‌ی خورشیدی

خورشید

خورشید

تیر

ناهید

ناهید

زمین

زمین

بهرام

بهرام

هرمز

هرمز

کیوان

کیوان

اورانوس

اورانوس

نپتون

نپتون

پلوتو

پلوتو

ماه

ماه

کهکشان راه شیری

کهشان راه شیری

وویجریک

وویجر یک

شاتل

شاتل