بدن ما ماشینی پیچیده است. بدن از دستگاه‌ها و اندام‌های مختلفی تشکیل شده است که با یکدیگر کار می‌کنند تا ما بتوانیم زنده بمانیم. استخوان‌بندی که باعث شکل‌دهی و حرکت بدن است. ماهیچه‌ها که استخوان‌ها و بدن ما را به حرکت در می‌آورند. دستگاه گردش خون که غذا و اکسیژن را به سلول‌های ما می‌رساند. دستگاه عصبی، کلیه حرکات بدن را کنترل می‌کند. دستگاه لنفاوی، بدن را از گزند میکروب‌ها حفظ می‌کند. چشم‌ها، ابزار حس بینایی، گوش‌ها ابزار حس شنوایی، بینی، ابزار حس بویایی، زبان ابزار حس چشایی و پوست، ابزار حس لامسه‌ی ما هستند.