وظیفه‌ی استخوان‌ها شکل دادن به بدن، حرکت و محافظت از اندام‌های دیگه است. استخوان بسیار محکمه و اگر هم‌وزن فولاد باشد، شش برابر محکم‌تر از اونه. استخوان‌ها به وسیله‌ی مفاصل به یکدیگر وصل شدن تا ما بتوانیم حرکت کنیم. ما در بدنمان ۲۰۶ استخوان داریم که ۸۰ استخوان نقش محافظتی و ۱۲۶ استخوان نقش حرکتی دارند. بزرگترین استخوان بدن استخوان ران پا و کوچکترین اونها استخوان رکابی گوشه که به اندازه‌ی یک دانه‌ی برنجه. مغز استخوانها هم سازنده‌ی سلول‌های خون هستن.