بدن ما برای زنده‌ماندن به اکسیژن نیاز دارد. وظیفه‌ی شش‌ها دریافت هوا، جداسازی اکسیژن، ارسال اکسیژن به خون و گرفتن دی‌اکسید کربن از خون و انتقال آن به خارج از بدن است. ما در حدود ۲۰ هزار بار در شبانه‌روز نفس میکشیم. هوا از طریق بینی به نای و سپس به شش‌ها منتقل می‌شود. شش چپ کمی کوچکتر از شش راست است.