کبد حدودا یک و نیم کیلوگرم وزن دارد و بزرگترین اندام داخلی بدن است.

کبد کارخانه‌ی شیمیایی بدن ماست. سلول‌های کبد بیش از ۵۰۰ عملکرد مختلف دارند. مهم‌ترین آنها عبارتند از: ذخیره و آزادسازی گلوکز که همان قند است، ذخیره‌سازی چربی‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی، حذف سموم از خون و ساخت صفرا. فعالیت‌های کبد باعث میشه تا بدن ما گرم بمونه.