قلب یکی از مهم‌ترین اندام‌های بدنه. قلب بدون وقفه می‌تپد تا خون را به تمام سلول‌های بدن برساند. قلب به هنگام استراحت حدود ۷۰ بار می‌تپد و این مقدار در هنگام بازی و ورزش افزایش پیدا میکنه. اندازه‌ی قلب شما تقریبا به اندازه‌ی مشت بسته شماست. قلب بین دو ریه قرار گرفته و سر آن به سمت چپ بدن متمایل است. در طول زندگی قلب میلیاردها بار خون رو درون رگهای ما پمپ میکنه.