بینایی حس غالب بدن ماست. نور اجسام، از طریق قرنیه و مردمک چشم به عدسی برخورد می‌کنه و وارونه بر روی شبکیه منعکس می‌شه. گیرنده‌های حساس به نور شبکیه، تصویر شکل را تبدیل به پیامی عصبی می‌کنند و از طریق عصب بینایی به مغز می‌فرستند. مغز با کمک این پیام‌ها، شکل و رنگ را بازسازی می‌کند و تصویری از آن جسم به وجود می‌آورد تا ما بتوانیم آن را درک کنیم. چشم ما قادره تا ۱۰ میلیون رنگ را تشخیص دهد. چشم ما حداقل ۱۰ برابر از بهترین دوربین‌های موجود قوی‌تره.