گوش انسان می تواند صداهای زیادی رو شناسایی کنه. گوش از سه بخش بیرونی؛ میانی و داخلی تشکیل شده. بخش میانی و داخلی درون جمجمه قرار گرفته اند. گوش خارجی شامل لاله ی گوش و مجرای گوش است که وظیفه‌ی آن انتقال صداها به درون گوش ماست. پرده‌ی صماخ گوش میانی را از گوش خارجی جدا می‌کند. سه استخوان کوچک چکشی، سندانی و رکابی پرده‌ی صماخ را به دریچه‌ی گوش داخلی متصل می‌کنند. گوش داخلی پر از مایع است. این مایع درون حلزون گوش قرار دارد. گوش، همچنین مسئول حفظ تعادل بدن است. حسگرهای تعادل بدن درون مجراهای نیم‌دایره‌ای قرار گفته ‌اند. وقتی صدایی را می‌شنویم این صدا توسط گوش بررسی شده و به صورت علایمی، توسط عصب شنوایی به مغز منتقل میشه.