دستگاه گوارش در واقع لوله‌ی بلندی است که از دهان تا مقعد ادامه داره. دهان، مری، معده، روده‌ی کوچک و روده‌ی بزرگ اعضای اصلی دستگاه گوارش هستند. اعضای دیگری هم به آن‌ها در هضم غذا کمک می‌کنند. این اعضا عبارتند از: دندان‌ها، زبان، غدد بزاقی، کبد، لوز‌المعده و کیسه‌ی صفرا.

غذا پس از جویدن از طریق لوله‌ای به نام مری وارد معده می‌شود. معده غذا را به هم می‌زند و به آن شیره‌ی معده اضافه می‌کند. غذا در معده به شکل سوپ در می‌آید و از آنجا وارد روده‌ی کوچک می‌شود. در بخش ابتدایی روده‌ی کوچک که اثنی‌عشر نامیده می‌شود، آنزیم‌های صفرا و آنزیم‌های لوزالمعده به این سوپ افزوده می‌شن. آنزیم‌ها، مواد شیمیایی‌ای هستند که مواد غذایی را تجزیه کرده و به موادی ساده‌تر تبدیل می‌کنن. در طول گذر از روده‌ی کوچک، مواد غذایی از این سوپ جدا شده و مواد زائد وارد روده‌ی بزرگ می‌شن. روده‌ی بزرگ آب، ویتامین‌ها و املاح باقیمانده را جذب می‌کند و چیزهای باقیمانده را سفت کرده و به صورت مدفوع از بدن خارج می‌کنه. طول روده‌ی کوچک ۶ متر و طول روده‌ی بزرگ ۱.۵ متر است.