سلول‌های بدن برای زنده ماندن به آب، غذا و اکسیژن نیاز دارند. همچنین مواد زاید باید از سلول‌ها دفع بشن. دستگاه گردش خون که شامل قلب، رگ‌ها و خونه؛ این وظیفه را انجام می‌ده. قلب خون را درون رگ‌ها پمپ می‌کند. خون که مایعی قرمز رنگه، آب، غذا و اکسیژن را به سلول‌ها می‌رساند و در مقابل مواد زاید و دی‌اکسید کربن از آن‌ها میگیرد. رگ‌هایی که غذا و اکسیژن را به سلول‌ها می‌برند، سرخرگ نام دارند و قرمز رنگ هستند. رگ‌های آبی رنگ که سیاه‌رگ نامیده می‌شوند، مواد زاید را از سلول‌ها می‌گیرند و برای دفع در اختیار اندام‌های دیگر قرار می‌دهند. رگ‌های بسیار کوچکی به نام مویرگ، سیاه‌رگ‌ها و سرخ‌رگ‌ها را به سلول‌ها وصل می‌کنند. طول رگ‌های بدن ما بیش از ۱۵۰ هزار کیلومتر است.