Rhamphorhynchus

رامفورینکس

خزنده‌ای‌ پرنده با طول بالهای ۲ متر و جمجمه‌ای به اندازه‌ی ۲۰ سانتیمتر بوده است. آرواره‌هایی بلند و باریک و دندان‌هایی تیز و پاهایی کوتاه داشته است. فسیل‌های این جانور در آلمان و تانزانیا کشف شده است.