دایناسورها
دایناسورها برای ۱۶۵ میلیون سال حاکمان زمین بودند. این جانوران گونه‌های متفاوتی داشتند و در آب و خشکی زندگی می‌کردند. برخی گوشتخوار و برخی گیاه‌خوار بودند. دایناسورها تخم می‌گذاشتند و احتمالا موجوداتی خونسرد بوده‌اند.
بسیاری از دانشمندان معتقدند که دایناسورها اجداد پرندگان امروزی هستند.
برپایه آخرین پژوهش‌ها ثابت شده‌است که برخورد یک شهاب‌سنگ عظیم به عرض ۱۵ کیلومتر در مکزیک، عامل انقراض دایناسورها بوده است.
این شهاب‌سنگ حفره‌ای به قطر ۱۸۰ کیلومتر در زمین ایجاد کرده و انرژی آزاد شده از این برخورد ۲ میلیون برابر بزرگترین آزمایش بمب هسته‌ای بوده است.
در اثر این برخورد ابر عظیمی از گرد و غبار برخواسته و مانع از رسیدن نور خورشید به زمین شده است. این واقعه باعث مرگ بسیاری از گیاهان شده و همین سبب انقراض گونه‌های گیاه‌خوار و به تبع آن گونه‌های گوشتخوار دایناسورها شده است.

آنکیلوسورس

براکیوسورس

براکیوسورس

کامپسوگناتس

کامپسوگناتس

دیلوفوسورس

دیلوفوسورس

رامفورینکس

رامفورینکس

اسپاینوسورس

اسپاینوسورس

استگوسورس

استگوسورس

تریسراتوپس

تریسراتوپس

تایراناسورس رکس

تایراناسورس رکس

ولوسیرپتور

ولوسیرپتور

فسیل دایناسور

فسیل دایناسور

استخوان بندی دایناسورها

استخوان‌بندی دایناسورها

تخم دایناسورها

تخم دایناسورها