توضیحات
صدای حیوان

گورخر پستانداری از گروه چهارپایان سم‌دار است. این حیوان به خاطر خطوط سیاه و سفیدش معروف است. این نوارهای راه راه برای پنهان شدن گورخر از دید شکارچی‌ها، دفع خرمگس‌ها از پوست بدن و برای تنظیم دمای بدنشان مفید است. نوارهای راه‌راه هیچ دو گورخری شبیه به هم نیست.
این موجودات به صورت گروهی زندگی می‌کنند و به یکدیگر کمک می‌کنند. گورخرها هیچ وقت اهلی نمی‌شوند. این موجودات بسیار شجاعند و اگر هم‌گروهی‌شان مورد حمله قرار گیرد همگی دورش جمع می‌شوند و سعی می‌کنند تا حواس شکارچی را پرت کنند! گورخرها با صداها و حالت گوش‌ها و دم‌شان باهم ارتباط برقرار می‌کنند! مثلا گوش‌هایشان را برای نشان دادن عصبانیت به عقب می‌برند. گورخرها با سرعت ۶۵کیلومتر بر ساعت می‌دوند و دویدنشان به صورت زیگزاگ است. وزن این جانوران حدود ۳۵۰ کیلوگرم است.