توضیحات
صدای حیوان

گرگ از پستانداران گوشت‌خوار است.
گرگ‌ها پدربزرگ تمام سگ‌های امروزی هستند. گرگ ها نمی‌توانند نگهبان های خوبی باشند و جای سگ را پر کنند، چون از چیزهای غریبه می‌ترسند و به جای سر و صدا کردن، پنهان می‌شوند. این جانوران معمولا به صورت گله‌ای زندگی و شکار می‌کنند. توله‌ گرگ‌ها بعد از تولد نابینا و ناشنوا هستند. گرگ‌ها معمولا از گوشت تغذیه می‌کنند و گوشت هر موجودی را می‌خورند! از گاو و گوزن گرفته تا ماهی و سنجاب و موش. گرگ‌ها از میوه‌ها هم تغذیه می‌کنند و در فصل تابستان سری هم به مزارع صیفی‌جات می‌زنند و خربزه و هندوانه می‌خورند!
گرگ‌ها بین ۲۵ تا ۸۱ کیلوگرم وزن دارند. سرعت گرگ‌ها بین ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت است. این جانوران از طریق زوزه‌کشیدن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. گرگ‌ها معمولا به انسان‌ها حمله نمی‌کنند و موارد بسیار کمی از حمله‌ی گرگ به انسان گزارش شده است.