توضیحات
صدای حیوان

ببر بزرگترین گربه‌سان جهان است.
ببرها تا ۳.۳ متر رشد می‌کنند و وزن آنها تا ۳۰۰ کیلوگرم می‌رسد. این جانور دارای بدنی عضلانی و پاهایی بسیار نیرومند است. دندان‌های ببر بسیار قوی است و دندان نیش آن در میان جانوران خشکی بلندترین است. ببرها معمولا به تنهایی زندگی می‌کنند. توله ببرها در سن دو سالگی از مادر جدا می‌شوند. سرعت ببرها گاهی به ۶۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.
ببرها به راحتی می‌توانند ۵ متر جهش کنند.