توضیحات
صدای حیوان

در اقیانوس‌ها بیش از ۴۰۰ نوع کوسه زندگی می‌کند. کوسه‌ها از آبزیان نسبتا بزرگ هستند. کوسه‌ها ماشین‌های شکار هستند. کوسه‌ها حس شنوایی بسیار قوی دارند و از فاصله‌های دور صدای شکار را می‌شوند. کوسه‌ها همچنین به بوی خون بسیار حساس هستند. دندان‌های این جانوران دائما در حال رشد و جایگزینی است. کوسه‌ها در عمر خود نزدیک به ۳۰ هزار دندان در می‌آورند.
کوسه‌ها اندازه‌های بسیار متفاوتی دارند. از ۲۰ سانتی‌متر تا ۱۸ متر! بعضی از انواع کوسه‌ها به انسان‌ها حمله می‌کنند. کوسه بجز انسان دشمن دیگری در طبیعت ندارد.
کوسه‌ها تخم‌گذارند اما گونه‌هایی هم تخم را درون شکم نگه می‌دارند و عملا بچه‌زا می‌شوند.
کوسه‌ها معمولا بیش از صد سال عمر می‌کنند.