توضیحات
صدای حیوان

پنگوئن‌ها پرندگانی هستند که نمی‌توانند پرواز کنند. این جانوران شناگرانی ماهر هستند. پرهای این موجودات ضد آب است.
پنگوئن‌ها گونه‌های متفاوتی دارند. بزرگترین‌ آن‌ها پنگوئن امپراتور است. قد این نوع پنگوئن ۱ متر و وزنش ۳۰ کیلوگرم است.
غذای این جانوران را ماهی، خرچنگ‌ها و ماهی‌های مرکب تشکیل می‌دهند.
همه‌ی پنگوئن‌ها در نیمکره‌ی جنوبی زمین زندگی می‌کنند. در پنگوئن‌های امپراتور، پنگوئن‌های ماده به دنبال غذا می‌روند و پنگوئن‌های نر از تخم‌ها مواظبت می‌کنند. این جانوران زندگی گروهی دارند.