توضیحات
صدای حیوان

شیر پستانداری گوشتخوار از خانواده‌ی گربه‌سانان است. وزن شیر نر بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم و شیر ماده ۱۲۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم است. طول بدن شیر نر ۱۷۰ تا ۲۵۰ سانتی‌متر و شیر ماده ۱۴۰ تا ۱۷۵ سانتی‌متر است.
شیرهای نر یال دارند و شیرهای ماده یال ندارند. شیرها بیشتر وقت خود را به استراحت می‌پردازند. شیرها پستاندارن بزرگ را شکار می‌کنند.
توله‌ شیرها در هنگام به دنیا آمدن نابینا هستند و چشم‌هایشان تا نزدیک یک هفته پس از تولد باز نمی‌شوند.
به طور معمول، شیرها به انسان حمله نمی‌کنند؛ با این حال گه‌گاه خبرهایی درباره حمله شیرها در آفریقا به انسان‌ها گزارش می‌شود.