توضیحات
صدای حیوان

کانگورو حیوانی کیسه‌دار است و در استرالیا و گینه‌ی نو زندگی می‌کند. پاها و دم کانگورو بسیار قوی است و به کمک آن‌ها می‌تواند پرش‌هایی به طول سه متر انجام دهد.
طول بدن این جانور ۲.۵ متر و وزن آن به ۱۰۰ کیلوگرم می‌رسد. نوزاد کانگورو در هنگام تولد بسیار کوچک و تقریبا اندازه‌ی یک آبنبات است! کانگوروی ماده کیسه‌ای دارد که نوزاد را پس از تولد درون آن می‌گذارد و تا ۲۰۰ روز از آن مراقبت می‌کند.
سرعت کانگورو گاهی به ۴۸ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. کانگوروها نمی‌تواند به سمت عقب راه بروند.
این جانوران از علف‌ها، میوه‌ها و برگ درختان تغذیه می‌کنند. کانگوروها معمولا ۲۰ سال عمر می‌کنند.