توضیحات
صدای حیوان

زرافه، بزرگ‌ترین نشخوارکننده و بلندترین جانور خشکی است. به این حیوان شترگاوپلنگ هم گفته می‌شود.
قد زرافه‌ها از ۶ متر بلندتر می‌شود و وزن جانور نر معمولا ۱۶۰۰ کیلوگرم و جانور ماده ۸۵۰ کیلوگرم است. زرافه‌ها در قاره‌ی آفریقا زندگی می‌کنند و معمولا از برگ درختان تغذیه می‌کنند.
طول زبان زرافه ۵۰ سانتی‌متر است و به او کمک می‌کند تا از برگ درختان تغذیه کند. زرافه‌ها در روز حدود ۴۰ کیلوگرم برگ درخت می‌خورند. حس شنوایی و بویایی این حیوان بسیار قوی است.
زرافه‌ها قلب بزرگی دارند تا بتواند خون را به مغزشان پمپ کند. این جانوران معمولا ۲۵ سال عمر می‌کنند.