توضیحات
صدای حیوان

فیل بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین جانور خشکی است. فیل نر تقریبا ۶۰۰۰ کیلوگرم وزن دارد. این حیوان گیاه‌خوار است و روزانه ۷۰ کیلوگرم علف و برگ می‌خورد و ۲۰۰ لیتر آب می‌نوشد.
مدت زمان بارداری فیل ۲۲ ماه است و نوزاد فیل ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم وزن دارد.
فیل‌ها معمولا ۱۰۰ سال عمر می‌کنند. مغز فیل ۵ کیلوگرم وزن دارد و بزرگترین مغز در بین حیوانات خشکی است. فیل‌ها می‌توانند به راحتی شنا کنند و ۲ ساعت در شبانه‌روز می‌خوابند.