توضیحات
صدای حیوان

عقاب‌ها پرندگانی تیزپرواز و بزرگ هستند و از چشمانی درشت با قدرت بینایی فوق‌العاده بهره می‌برند.
عقاب، منقار و چنگال‌هایی بزرگ و نیرومند دارد. عقاب‌ها معمولا دو تخم می‌گذارند که یکی از آن‌ها زنده می‌ماند. چهار سال طول می‌کشد تا جوجه عقاب بالغ شود و به تنهایی زندگی کند.
طول بدن عقاب ۸۵ سانتی‌متر، طول بال‌هایش دو متر و وزن آن ۳ تا ۶ کیلوگرم است. عقاب‌ها معمولا ۷۰ سال عمر میکنند.