توضیحات
صدای حیوان

خرس‌ها پستاندارانی بزرگ و تنومند هستند. طول بدن آن‌ها به ۲ متر و وزن آن‌ها به ۴۸۰ کیلوگرم می‌رسد.
خرس‌ها در مناطق جنگلی زندگی و از گیاهان و حیوانات تغذیه می‌کنند. این حیوانات ۳۰ تا ۴۰ سال عمر می‌کنند و برای انسان‌ها خطرناک هستند.
خرس‌ها در زمستان به خواب می‌روند. این حیوانات می‌توانند با سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت بدوند.